Zajęcia w LO im. Lisa Kuli

12.11.2017
Wróć do wydarzeń

Jaki jest główny cel działalności biznesowej? Jakie są granice odpowiedzialności firmy? Co rozumiemy przez odpowiedzialną sprzedaż? Jakie wnioski można wyciągnąć z przykładów nieodpowiedzialnych praktyk biznesowych?

Odpowiedź na te i inne pytania poznali uczniowie I klasy XIII Liceum Ogólnokształcącym  im płk L. Lisa – Kuli w Warszawie podczas lekcji „Odpowiedzialny i etyczny biznes”, którą wczoraj (29.11.2017 r.) poprowadził Artur Nowak-Gocławski, prezes naszej Fundacji. Zajęcia odbyły się w ramach wolontariatu Koalicji Prezesi – wolontariusze, której Artur jest aktywnym członkiem.

 


You should use only https://essayclick.net/ standard and approved paragraph breaks, margins, and fonts.