Program stypendialny

Wróć do projektów

Program został zawieszony.
W tej chwili nie prowadzimy rekrutacji.

 

O programie

Program stypendialny Fundacji „Będę Kim Zechcę” skierowany jest do młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia, której status materialny nie pozwala na stworzenie odpowiednich warunków kształcenia, rozwoju osobistego, realizowania pasji i spełniania marzeń (dochód maksymalny w wysokości do 700 zł/członka rodziny). Oprócz wsparcia finansowego, stypendysta otrzymuje wsparcie tutora, który przez cały okres stypendium będzie towarzyszył stypendyście.

Stypendium

Wysokość stypendium to maksymalnie 300 zł/miesiąc. Stypendysta może ją przeznaczyć na dofinansowanie różnych form nauki, zainteresowań i pasji, a także zakupu pomocy naukowych, czy dojazdów do szkoły. Kwota stypendium uzależniona jest od potrzeb stypendysty – zarówno wysokość stypendium, jak i sposób jego zagospodarowania ustalane są podczas rozmowy z tutorem. Każdy stypendysta po zakończeniu roku szkolnego, może wnioskować o przedłużenie stypendium na kolejny rok.

Etutor.pl

Dzięki wsparciu firmy Etutor.pl każdy stypendysta korzysta dodatkowo z bezpłatnej nauki języków przez internet.

logo

Zasady dołączenia do programu

01

Zgłoszenie do programu za pomocą formularza zgłoszeniowego.

02

Weryfikacja zgłoszenia przez tutora.

03

Ocena Komisji Stypendialnej.

04

Ogłoszenie wyników.

05

Podpisanie umowy stypendialnej.

Tutorzy - Kim są?

Tutor to osoba, która wspiera podopiecznego w rozwoju i która dzieli się z nim swoją wiedzą i doświadczeniem podczas indywidualnych spotkań. Dodatkowo, tutor pełni funkcję administratora stypendysty naszej fundacji.