Program tutoringowy

Wróć do projektów

Program tutoringowy to jedna z realizowanych przez nas inicjatyw. Jego celem jest wsparcie podopiecznych naszej fundacji poprzez opiekę tutorską wolontariuszy.

Wszyscy tutorzy Fundacji „Będę Kim Zechcę” przechodzą szkolenie tutorskie prowadzone przez Jarosława Traczyńskiego, prezesa Fundacji Kolegium Tutorów. Szkolenia organizowane są dwa razy w roku. Ich celem jest przekazanie przyszłym tutorom naszej fundacji podstawowych informacji o tej formie współpracy ze stypendystą.

CZYM JEST TUTORING?

Zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie Fundacji Kolegium Tutorów, tutoring jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, polegającą na długotrwałej, sytematycznej i indywidualnej pracy, której celem jest wspieranie ucznia w rozwoju zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami. Tutoring wywodzi się ze świata akademickiego (wzorami są Oxford i Cambridge), gdzie jest metodą pracy profesora ze studentem (studentami), której celem jest wspomaganie studenta w rozwoju intelektualnym i moralnej. Metoda ta sprawdza się również w innych sytuacjach edukacyjnych.

Zapraszamy również do przeczytania wywiadu z Jarosławem Traczyńskim na temat tutoringu, który znajdziesz tutaj.

CO WYRÓŻNIA TUTORING?

CZAS – tutoring jest procesem i relacją trwającą od pół roku do kilku (kilkunastu) lat.

UWAGA – proces ten angażuje uwagę tutora, który aby móc wspierać ucznia, musi go dobrze poznać jako osobę (mocne/słabe strony, sytuację i doświadczenia, potrzeby i plany).

REGULARNOŚĆ i SYSTEMATYCZNOŚĆ– spotkania ucznia z tutorem są zaplanowane w regularnych odstępach czasu (co tydzień-dwa), zapewnia to możliwość czuwania nad postępami ucznia, modyfikowanie celów zgodnie z bieżącą sytuacją i potrzebami.

TUTORIALE – indywidualne spotkania (od kilkunastu minut do godziny) odbywające się w szkole lub poza nią.

DOBROWOLNOŚĆ – optymalny tutoring możliwy jest wówczas, gdy obie strony (tutor i podopieczny) wyrażą wolę spotkania i rozmowy.

KIM JEST TUTOR?

Tutor to osoba, która wspiera podopiecznego w rozwoju i która dzieli się z nim swoją wiedzą i doświadczeniem podczas indywidualnych spotkań. Dodatkowo, tutor pełni funkcję administratora stypendysty naszej fundacji.

KTO MOŻE ZOSTAĆ TUTOREM NASZEJ FUNDACJI?

Tutorem może zostać pracownik, współpracownik lub przyjaciel Grupy ANG.

FORMA ZAANGAŻOWANIA

W naszym programie stypendialnym tutor współpracuje z podopiecznym przez 10 miesięcy w roku, intensywność spotkań ustalana jest indywidualnie.

Dołącz do nas i zostań tutorem Fundacji „Będę Kim Zechcę”! Nasze dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

 

It was easier to keep the kids’ attention with all https://writemyessay4me.org/ the multi-media, easier to present class lectures, power-points, use the internet.