Koalicja Prezesi – Wolontariusze

Wróć do projektów

Celem projektu Koalicja Prezesi-wolontariusze jest prowadzenie dyskusji na temat społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich.

Powstanie Koalicji Prezesi-wolontariusze w roku 2011 było wynikiem refleksji jej inicjatorów na temat roli biznesu w budowaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej oraz wolontariatu w Polsce.  Zadaniem Koalicji jest stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie społecznego zaangażowania biznesu oraz popularyzowanie postaw wolontariackich w środowisku przedsiębiorców. Realizowane jest ono poprzez:

  • Działania wolontariackie członków Koalicji;
  • Wspieranie organizacji akcji wolontariackich z udziałem członków Koalicji;
  • Rozszerzenie Koalicji o nowych członków;
  • Prezentację dobrych praktyk w zakresie społecznego zaangażowania i wolontariatu biznesu;
  • Edukację w zakresie społecznego zaangażowania biznesu;
  • Wymianę doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy liderami biznesu a liderami organizacji społecznych;
  • Zabieranie głosu w debatach publicznych dotyczących społecznego zaangażowania biznesu.

Nasza reprezentacja w Koalicji to Artur Nowak – Gocławski, prezes zarządu Fundacji „Będę Kim Zechcę” oraz współzałożyciel i prezes zarządu ANG Spółdzielni.

Koalicja Prezesi-wolontariusze jest otwarta na nowych członków. Na portalu Koalicji www.dobrybiznes.info, w zakładce „Dołącz do Koalicji” znajdą się informacje dotyczące przystąpienia do Koalicji.

logo prezesi wolontariusze

Wow, https://essayclick.net/ he thought, this is going to be really cool indeed, and it was all of that and more as the school year started.