Sprawozdanie Fundacji za 2016 r.

30.06.2017
Wróć do bloga

Jako Organizacja Pożytku Publicznego, publikujemy nasze sprawozdanie merytoryczne i finansowe w internetowej bazie sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na naszej stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem działań Fundacji. Oto co udało się na zrobić w 2016 roku:

 1. Rekrutacja kandydatów do programu stypendialnego (9 stypendystów), szkolenie tutorów oraz podpisywanie umów stypendialnych.
 2. Wsparcie edukacji ekonomicznej społeczeństwa – nawiązanie współpracy z lokalnymi szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami. Dopracowanie założeń i merytoryki programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Odpowiedzialna Przedsiębiorczość” oraz „Finanse na wesoło”.
 3. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu „Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości”
  i „Finansów na wesoło” dla ok. 600 uczniów.
 4. Fundacja była współorganizatorem IV Konferencji Nienieodpowiedzialni „Człowiek i biznes vs człowiek i biznes? Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?”, która odbyła się 13.10.2016 r. w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Związku Banków Polskich i Konferencja przyciągnęła liczne grono słuchaczy – ponad 300 przedstawicieli branży, stając się największą konferencją o tej tematyce w branży finansowej, w całej przestrzeni naukowej i biznesowej.
 5. Fundacja otrzymała dofinansowanie na organizację konferencji Nienieodpowiedzialni w wys. 10 tys zł z BGŻ BNP Paribas. Fundacja przedstawiła darczyńcy sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykorzystanych środków, które zostało przyjęte przez darczyńcę.
 6. Fundacja zaangażowała się we wspieranie Centrum Edukacyjnego Trampolina
  w Aninie, które pomaga w resocjalizacji, usamodzielnieniu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie. Rozpoczęliśmy pilotażowy program współpracy wolontariuszy Fundacji „Będę Kim Zechcę” na zasadzie tutoringu z podopiecznymi Ośrodka. Odbyło się szkolenie dla tutorów. Zorganizowana została zbiórka książek dla podopiecznych Ośrodka „Przekaż książkę”. Odbył się cykl spotkań – warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy z ANG z chłopcami z Ośrodka w Aninie, podczas którego wolontariusze dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 7. Działania Fundacji (program stypendialny i wolontariat pracowniczy) zostały wyróżnione jako dobra praktyka w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016” publikowanym corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pełna wersja sprawozdania merytorycznej i finansowego dostępna jest tutaj  – link.

Stan wished https://college-homework-help.org/ he was in on the next new thing, he very much missed being in on the action, but he was far away from silicon valley, and was doing okay, perhaps even living through the eyes of his daughter, wanting her to succeed where he hadn’t.