Sprawozdanie Fundacji za 2016 r.

30.06.2017
Wróć do bloga

Jako Organizacja Pożytku Publicznego, publikujemy nasze sprawozdanie merytoryczne i finansowe w internetowej bazie sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na naszej stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem działań Fundacji. Oto co udało się na zrobić w 2016 roku:

 1. Rekrutacja kandydatów do programu stypendialnego (9 stypendystów), szkolenie tutorów oraz podpisywanie umów stypendialnych.
 2. Wsparcie edukacji ekonomicznej społeczeństwa – nawiązanie współpracy z lokalnymi szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami. Dopracowanie założeń i merytoryki programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Odpowiedzialna Przedsiębiorczość” oraz „Finanse na wesoło”.
 3. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu „Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości”
  i „Finansów na wesoło” dla ok. 600 uczniów.
 4. Fundacja była współorganizatorem IV Konferencji Nienieodpowiedzialni „Człowiek i biznes vs człowiek i biznes? Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?”, która odbyła się 13.10.2016 r. w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Związku Banków Polskich i Konferencja przyciągnęła liczne grono słuchaczy – ponad 300 przedstawicieli branży, stając się największą konferencją o tej tematyce w branży finansowej, w całej przestrzeni naukowej i biznesowej.
 5. Fundacja otrzymała dofinansowanie na organizację konferencji Nienieodpowiedzialni w wys. 10 tys zł z BGŻ BNP Paribas. Fundacja przedstawiła darczyńcy sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykorzystanych środków, które zostało przyjęte przez darczyńcę.
 6. Fundacja zaangażowała się we wspieranie Centrum Edukacyjnego Trampolina
  w Aninie, które pomaga w resocjalizacji, usamodzielnieniu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie. Rozpoczęliśmy pilotażowy program współpracy wolontariuszy Fundacji „Będę Kim Zechcę” na zasadzie tutoringu z podopiecznymi Ośrodka. Odbyło się szkolenie dla tutorów. Zorganizowana została zbiórka książek dla podopiecznych Ośrodka „Przekaż książkę”. Odbył się cykl spotkań – warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy z ANG z chłopcami z Ośrodka w Aninie, podczas którego wolontariusze dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 7. Działania Fundacji (program stypendialny i wolontariat pracowniczy) zostały wyróżnione jako dobra praktyka w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016” publikowanym corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pełna wersja sprawozdania merytorycznej i finansowego dostępna jest tutaj  – link.