Dołączyliśmy do grona OPP!

20.12.2016
Wróć do bloga

Miło nam poinformować, że od grudnia 2016 r. nasza Fundacja znajduje się w gronie organizacji pożytku publicznego. Jako organizacja pożytku publicznego mamy liczne przywileje, ale również i obowiązki.

Według informacji zamieszczonych na http://poradnik.ngo.pl z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje:

 1. prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych, (Nasza Fundacja może zbierać 1% za rok podatkowy 2017)
 2. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji,
 3. możliwość korzystania z pomocy poborowych, skierowanych do odbycia służby zastępczej,
 4. możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach,
 5. możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy,
 6. zwolnienie:
  – dochodów organizacji z podatku dochodowego (w szerszym zakresie niż „zwykłe” organizacje pozarządowe)
  – podatku od nieruchomości w części działalności nieodpłatnej
  – opłat skarbowych w części działalności nieodpłatnej
  – opłat sądowych
  – podatku od czynności cywilnoprawnych

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status OPP, ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz opublikowania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.

Po zatwierdzeniu sprawozdania OPP mają obowiązek opublikować (zamieścić) sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe (czyli po podjęciu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania, samej uchwały w bazie się nie umieszcza) w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do 15 lipca. (od 28 października 2017 r. prowadzenie bazy sprawozdań będzie należeć do Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. )

Oh sure, he was successful, for a french tick over here teacher, but he had really hoped for more.