1 % dla Fundacji

26.01.2018
Wróć do bloga

Miło nam poinformować, że nasza Fundacja „Będę Kim Zechcę” posiada status organizacji pożytku publicznego, w związku z czym po raz pierwszy możemy liczyć na wsparcie w postaci 1 % podatku 🙂 !!!

Możecie znaleźć nas w „Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017” na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Chcielibyśmy zachęcić Was do wsparcia naszych działań i przekazania 1% Waszego podatku, bo jak wiecie jesteśmy małą Fundacją z dużymi ambicjami zmiany świata na lepsze, co na pewno nie uda się bez Was.

Dzięki 1% podatku Fundacja „Będę Kim Zechcę” planuje:

– rozwój autorskich programów edukacyjnych z zakresu finansów i przedsiębiorczości – „Finanse na wesoło” i „Odpowiedzialna przedsiębiorczość”, w których prowadzenie angażujecie się Wy – wolontariusze z Grupy ANG. Chcielibyśmy zaktualizować materiały na zajęcia, przygotować je w wersji multimedialnej, rozszerzyć współpracę ze szkołami i przeprowadzić więcej szkoleń dla naszych wolontariuszy poza Warszawą.

– pilotażowy projekt promocji czytelnictwa w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – do czytania książek chcemy zachęcać, nie tylko Was ;), czytanie książek otwiera oczy, wzmacnia poczucie własnej wartości, może pomóc w procesie usamodzielniania się wychowanków. Planujemy pilotażowy projekt w dwóch domach ośrodka Trampolina, z którym już współpracujemy, w ramach którego przygotujemy i wdrożymy specjalnie przygotowaną grę, której celem będzie zmotywowanie młodzieży do czytania książek, w kolejnym kroku rozszerzymy działania na inne ośrodki.

Jak przekazać 1% podatku?

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku

  • 1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  • 1% mogą przekazać również emeryci i renciści

2. Wypełnij odpowiednią rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) wpisując tam KRS Fundacji „Będę Kim Zechcę” 0000463497

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Fundacja Będę Kim Zechcę
ul. Konstancińska 2
02-942 Warszawa
Numer konta bankowego: 12 2490 0005 0000 4600 5435 3384

Liczymy na Wasze wsparcie!

Of course, he wanted his daughter to be able succeed on https://justdomyhomework.com/ her own, even if she’d probably find a wealthy silicon valley startup millionaire to marry along the way.