"Będę Kim Zechcę" to projekt edukacji finansowej
ANG Spółdzielni (www.angspoldzielnia.pl).
W razie pytań, prosimy o kontakt - agata.dmowska@grupaang.com.