"Będę Kim Zechcę" to projekt związany z wolontariatem pracowniczym
Grupy ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) (www.grupaang.pl).
W razie pytań, prosimy o kontakt - agata.dmowska@grupaang.pl.